Skip to content

ദൈവവും

ദൈവവും ഞാനും

ദൈവവും ഞാനും

ഞാൻ ഒരു കാറ്റാണെങ്കിൽ ദൈവം വൃക്ഷമാണ് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവൻ തല കുനിക്കും ഞാൻ ശരീരമാണെങ്കിൽ ദൈവം നിഴലാണ് ഞാൻ പോകുന്നതെന്തും അവൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഒരു സഞ്ചാരിയാണെങ്കിൽ ദൈവം വിളക്കാണ്… Read More »ദൈവവും ഞാനും

Don`t copy text!