കാഴ്ചപ്പാടുകൾ

aksharathalukal-malayalam-kathakal

കാഴ്ചപ്പാടുകൾ

2641 Views

കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തീർത്തും സാങ്കല്പികം എന്നിരിക്കെ ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് തീർത്തും വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങളാണ്! © RNC കാഴ്ചപ്പാടുകൾ …… വാട്സാപ്പ് തുറന്നു നൊക്കി. ഇല്ല, കണ്ണേട്ടൻ ഒരു സന്ദേശം പോലും അയച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി അവസാന… Read More »കാഴ്ചപ്പാടുകൾ