ലങ്ക ലക്ഷ്മി

എന്റെ ചിതയിൽ നിന്ന്

എന്റെ ചിതയിൽ നിന്ന്..

7657 Views

ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങി പോയി. ശരീരത്തിനും മനസിനും വല്ലാത്ത ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നു.   എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ. ഇതെന്താ ഇവൻ കരഞ്ഞിട്ടും എന്നെ ആരും വിളിക്കാഞ്ഞേ….? വിശക്കുന്നുണ്ടാകും… പോയി നോക്കാം.   കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ ആദ്യം… Read More »എന്റെ ചിതയിൽ നിന്ന്..