ദേവാംഷി ഉണ്ണിത്താൻ

പ്രണയിക്കാൻ

പ്രണയിക്കാൻ

1900 Views

ല്ലാത്ത ചിന്തകൾ കൂട്ടി വെക്കും.. ആരോടും അനുവാദം ചോദിക്കാതെ തെരുവ് പട്ടിയുടെ ലാഘവത്തോടെ മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങി പോകും അരുതെന്ന് പകുതി ചത്ത സദാചാരം കൂട്ടി വിലക്കിയാലും വിലക്കപ്പെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് അതിറങ്ങി നടക്കും തളച്ചിട്ടാലും തുടലു… Read More »പ്രണയിക്കാൻ