Skip to content

പേടിച്ചു

പാമ്പു

  • by

പാമ്പു നടന്നു നീങ്ങുബോൾ വെറുതെ നിലത്തോട്ടു നോക്കി കണ്ടതോ നീളൻ ഒരു പാമ്പിനെ പേടിച്ചരണ്ട് ഞാൻ നിലവിളിച്ചു അയ്യോ പാമ്പു പാമ്പു കൂടെ നിന്നവരും പേടിച്ചു അവരും നിലവിളിച്ചു അയ്യോ പാമ്പു പേടിച്ചരണ്ട പാമ്പും… Read More »പാമ്പു

Don`t copy text!