Skip to content

science fiction

time travel story

LOOP – Time Travel

  • by

LOOP (വർഷം – 2050ൽ ആണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത്. ഭൂമി ആകെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, തിരക്കേറിയ പട്ടണങ്ങൾ ഇല്ല, വാഹനങ്ങൾ ചീറി പായുന്നില്ല, കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്നു.രാത്രി ഒരു 10മണി ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു കാടിനുള്ളിൽ തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു… Read More »LOOP – Time Travel

Don`t copy text!