രാഷ്ട്രീയം

1841 Views

malayalam poem

ചതുരംഗപ്പലകയിലെ
വെറും കരുക്കളായ് മാറീടും 
അണികൾ
വെട്ടിനിരത്തി മുന്നേറുന്നവർ
രാഷ്ട്രീയകളിയിൽ ഒന്നാമനാകും
കാലാളുകൾ ചരിത്രമാകും
ചരിത്രമെന്നാൽ
ചവറുകൂനയിൽ സ്ഥാനം
നിൻ ചരിതമെഴുതുവാൻ
കാണില്ല ഒരുവനും
ചതിയും വഞ്ചനയും അറിഞ്ഞോർ
ചതുരംഗപ്പലകയിലെ
കറുപ്പും വെളുപ്പും താണ്ടി
ഒന്നാമനായെത്തും
പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല
കാലാൾപ്പടയെ
നിങ്ങൾ തൻ ജീവത്യാഗം
എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു
പുഴുക്കളായ് ജീവിക്കുവാനും
പിടഞ്ഞു മരിക്കുവാനും
വിധിക്കപ്പെട്ടൊർ അണികൾ
ജയ് വിളിച്ചതാർക്കുവേണ്ടി
നിൻ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയോ
ചതിയുടെ പാഠം പഠിച്ചോർക്ക്
നല്ല വിളവെടുക്കാം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ
അണികളായ് നടക്കുന്നോർ
ബുദ്ധി ശൂന്യന്മാരാണെന്നു
തോന്നുന്നു കാലാന്തരത്തിൽ

സ്നേഹപൂർവ്വം
പി കെ എഴുത്തുപുര

©Copyright work - All works are protected in accordance with section 45 of the copyright act 1957(14 of 1957) and shouldnot be used in full or part without the creator's prior permission

Leave a Reply