പുതുവർഷ പുലരിയിലെ ചിന്തകൾ

3165 Views

പുതുവർഷ

നാളെ പുതുവർഷപ്പുലരിയിലൊരു
പുതു മനുഷ്യനായി മാറുമെന്ന
ശപഥങ്ങളോടെ നിദ്ര പുൽകുമീ രാത്രിയിൽ
കാലിയായ ലഹരികുപ്പിക്ക് നടുവിൽ
എത്രയോ ആണ്ടുകൾ
കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു
പൂർത്തിയാക്കാനാകാത്ത
ശപഥത്തിൻ ജല്പനങ്ങളിൽ

കാലചക്രം തിരിച്ചറിയുവാൻ
മനുഷ്യകണക്ക് മാത്രമീയാണ്ട്
നന്നായി ജീവിക്കുവാൻ
വേണമെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം മതി
അതിനൊരു പുതുവാണ്ട്
പിറക്കേണമെന്നുണ്ടോ

ലഹരിതൻ കൂട്ടിൽ
ഉറങ്ങാത്ത രാത്രിയിൽ
പുലമ്പുന്ന വാക്കുകൾക്ക്
എന്ത് നീതിയെന്ന്
പൂർവ്വകാലം തെളിയിച്ചതല്ലേ

നാളെയെന്നു ചൊല്ലിയവർ
നീളെയായെന്നു മാത്രം
നാളെ എന്നത് നീളെയാകുമ്പോൾ
ലഹരി കയങ്ങളിൽ
മുങ്ങി മരിക്കുമെന്നുമാത്രം

©Copyright work - All works are protected in accordance with section 45 of the copyright act 1957(14 of 1957) and shouldnot be used in full or part without the creator's prior permission

Leave a Reply