തിരയും തീരവും

2261 Views

നഷ്ട പ്രണയം

തിരയും നോവുകൾ..

പറയും മൊഴികളും..

ചെറു കഥയായി മൂളവേ …

ഈണം മീട്ടും രാഗം…

ശ്രുതിയാം.. താളം…തേടി..

ഞാൻ അലയവെ…

എൻ പ്രിയസഖി നീയിന്നു  ചെറു  മൗനമായി കൂടിയോ?

ഞാൻ തിരയായി..

നിന്നിൽ അണയുവാൻ വരവേ…

നീയോ ചെറു പിണക്കത്തിൻ .. തീരമായി നിൽക്കവേ…

എൻ ഹൃദയം അത് പതയായി..

നുരായവേ …

സ്നേഹം വിതുമ്പും ഞാനോ..

ഇന്നു യാമങ്ങൾ താണ്ടും  സാഹിത്യമോ?

നീ എന്നിലെ മിഴിവേകും… അക്ഷരക്കൂട്ടുകളോ?

ഇനി ഇതു മാത്രം മതിയെൻ…

ജീവിതം പൂർണമാകാൻ…

പൂർണമാം.. നീയോ …. എൻ മനസങ്കല്പമോ?…………

എൻ മനസങ്കൽപ്പമോ?

©Copyright work - All works are protected in accordance with section 45 of the copyright act 1957(14 of 1957) and shouldnot be used in full or part without the creator's prior permission

Leave a Reply