ഹൃദയം

  • by

2831 Views

alone malayalam quotes

അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്നു വെറും മാംസപിണ്ഡമായി ഞാൻ.
ഹൃദയമേ നീ മന്ത്രിച്ച മൃദു സ്വരം ഏകി എന്നിലെ ജീവൻ.
കൺതുറന്ന നാൾമുതൽ കണ്ണടയും വരെ നിന്നിലെ സ്പന്ദനം തുടിച്ചു ശക്തിയോടെ.
ഓരോ നിശ്വാസവും നീ എണ്ണി ഈ കാലമത്രയും.
തളരാതെ എന്തിനു തുടിക്കുന്നു ഹൃദയമേ നീ.
നിനക്ക് ആവശ്യം മറ്റൊരു  ആത്മാവിൻ സ്നേഹം എങ്കിൽ, ഹൃദയമേ നിനക്കു തെറ്റി. ചെറുതാണ് ഈ ലോകം , കപടമീ ബന്ധങ്ങൾ.
എനിക്കു നീയും നിനക്കു ഞാനും മാത്രം , എരിഞ്ഞു തീർക്കാം ഈ ജീവിതം ധീരതയോടെ

©Copyright work - All works are protected in accordance with section 45 of the copyright act 1957(14 of 1957) and shouldnot be used in full or part without the creator's prior permission

Leave a Reply