ഒരു മെഴുകിന്റെ പ്രണയം

  • by

1159 Views

കാത്തിരിപ്പ് quotes

ഇന്നു നീ എനിക്ക് കത്തി ജ്യോലികുന്ന തീ

ഞാൻ ഉരുകി ഇല്ലാതാകുന്ന മെഴുകും

നിന്റെ ചൂട് ഏറ്റു ഓരോ നിമിഷവും

തുള്ളികൾ ആയി ഞാൻ നിലം പതിക്കുന്നു

സങ്കടം ഒന്നേ ഒള്ളു നിന്നോട് അടുക്കാൻ ശ്രെമിക്കുംതോറും ചൂട് ഏറ്റു വീണു പോകുവാണ് എന്നുള്ളത് എന്റെ സങ്കടവും സന്തോഷവും.

നിന്നോട് അടുക്കുന്നില്ല എന്നത് ആണ് എന്റെ സങ്കടം.

ചൂട് ഏറ്റു ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക്. നിന്നെ അറിയാൻ കഴിയുന്നു അത് എന്റെ സന്തോഷവും…

എത്രമേൽ ഇല്ലാതെ ആയാലും നീ എന്റെ

പ്രാണസഗി ആയിരിക്കും

അത്രമേൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു

ചൂട് ഏറ്റു ഇല്ലാതെ ആകുന്തോറും നീ എന്ന

എന്നിലെ തീ കെട്ടണയുന്നു.

നിലം പതിച്ചു കിടക്കുന്ന ഓരോ തുള്ളികളും ഞാൻ നീ എന്ന തീയേ അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന പ്രീതികവും…….

😔😔

©Copyright work - All works are protected in accordance with section 45 of the copyright act 1957(14 of 1957) and shouldnot be used in full or part without the creator's prior permission

Leave a Reply