ദൈവവും ഞാനും

1729 Views

ദൈവവും ഞാനും
 ഞാൻ ഒരു കാറ്റാണെങ്കിൽ
 ദൈവം വൃക്ഷമാണ്
 ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും
 അവൻ തല കുനിക്കും
 ഞാൻ ശരീരമാണെങ്കിൽ
 ദൈവം നിഴലാണ്
 ഞാൻ പോകുന്നതെന്തും
 അവൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും
 ഞാൻ ഒരു സഞ്ചാരിയാണെങ്കിൽ
 ദൈവം വിളക്കാണ്
 ഞാൻ ഇരുട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം
 അവൻ എനിക്ക് വഴി കാണിക്കും
 ഞാൻ ഒരു നഖമാണെങ്കിൽ
 ദൈവം കാന്തമാണ്
 ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നാലും
 അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വരും
 ഞാൻ ഒരു ആടാണെങ്കിൽ
 ദൈവം ഇടയനാണ്
 ഞാൻ തെറ്റായ വഴിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ
 അവൻ എന്നെ ശരിയായതിലേക്ക് നയിക്കും
©Copyright work - All works are protected in accordance with section 45 of the copyright act 1957(14 of 1957) and shouldnot be used in full or part without the creator's prior permission

1 thought on “ദൈവവും ഞാനും”

Leave a Reply