പെയ്തൊഴിയാത്ത മഴ

  • by

2774 Views

മഴ Quotes

പെയ്തിറങ്ങുന്നു നീ  ഇരുട്ടത്തു

വെളിച്ചത്തു പെയ്തിറങ്ങുന്നു നീ

മണ്ണിലേക്ക്  മനസിലേക്ക്

പുഴയിലേക്ക് അരുവിയിലേക്കു

പിന്നെ ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത

ആഴക്കടലിലേക്കു  അലിഞ്ഞലിഞ്ഞു

പിന്നെയും പെയ്തിറങ്ങാൻ നീ

ബാഷ്പമായ് ഉയരുന്നു

വീണ്ടും താഴോട്ടു ഭൂമിയിലേക്കു

സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് ദുഃഖക്കടലിലേക്കു

ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത സ്നേഹക്കടലിലേക്കു

നീ  പെയ്തിറങ്ങുന്നു എന്നും നിനക്കായ്

കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ

പെയ്തൊഴിയാത്ത  മഴ

©Copyright work - All works are protected in accordance with section 45 of the copyright act 1957(14 of 1957) and shouldnot be used in full or part without the creator's prior permission
Tags:

Leave a Reply