പ്രണയം

  • by

1881 Views

aksharathalukal-malayalam-stories

ബെല്ലടിച്ചു എൽവരും ക്ലാസ്സിൽ നിൻ ഇറങ്ങി കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും . ക്ലാസ് എന്നു പറയുമ്പോൾ 9 ഇൽ ആണെ പതിവില്ലാതെ ഞാൻ ഒരു കണ്ണിൽ ഉടകി . നല്ല കാപ്പികളർ കണ്ണുകൾ. +2 വിൽ പഠിക്കുന്ന ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ എന്റെ അടുേതേക്ക് വന്നു എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ എനിക്ക് no പറയാൻ തോന്നിയില്ല. അങ്ങെനെ ഞങ്ങളുടെ അനശ്വര പ്രണയം തുടങ്ങുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കേളേ . കണ്ണിലൂടെ ഞങളുടെ ഒരു ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു.എനിക്ക് ഇനും സ്കൂൾ എത്താൻ തിടുക്കമായി. അങ്ങെനെ ചേട്ടൻ +2 കഴിഞ്ഞു. നല്ലോണം സംസാരിക്ക വരെ ചെയ്തതിട്ടില്ല എന്നിട്ടും എനിക്ക് അവനെയും അവന് എന്നെയും പിരിയാൻ പറ്റാെതെ ആയി എന്നെ ഒരു പാട് തവണ നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് നാട്ടുകാരെ പേടിയായിരുന്നു. അവന് ആർമിയിൽ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ എങ്ങെനെയോ അറിഞ്ഞു അത് പറയാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഒരു പാട് തവന്ന കാണാൻ ശ്രമിച്ചു. അവൻ പോയി എന്നാലും എന്റെ ള്ളിൽ ചേട്ടൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് + 1 പഠിക്കുവായിരുന്നു. ഞാൻ എങ്ങനെയോ അവന്റെ പണിസ്ഥലേത്തേക്ക് അഡ്രസ്സ് തപ്പി പിടിച്ച് അയച്ചു. ദൈവമേ …എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പതിവില്ലാതെ ഒരു ലോങ് ബെൽ . അത് അവനായിരുന്നു. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പേടിയായി. അമ്മ അറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവും. കോളർ ഐഡി ഉള്ളതു കൊണ്ട് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി. വീട്ടിൽ അമ്മ അറിഞ്ഞു. സീൻഡാർക്ക് അവൻ ഏതാ എന്താ േചേദ്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഞാൻ പകച്ചു പോയി ….ഒരുപാട് തല്ലു കിട്ടി പഴുത്തു അങ്ങനെ അവൻ നാട്ടിലെത്തി …. Call വന്നു ഭാഗ്യം എ എന്റെ െൈകയിലാണ് ഫോൺ കിട്ടിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് 5 മണി സ്കൂളിെന റേ പേര് അത്രയും പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് െചെയ്തു . പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ അവനെ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു ഒന്നും വന്നില്ല വീട്ടിലെ സാഹചര്യം മോശമായിരുന്നു. അവൻ ഒന്നും മിണ്ടാെതെ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടു നിന്നു. വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കരുത് എന്നെ കാണാനൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇത്രയേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളു . എന്നാൽ അവൻ വിജാരിച്ചത് break up. അവൻ ബസിൽ കയറി പോയി ഞാൻ വീട്ടിലേക്കുു ഞാൻ+2 കഴിഞ്ഞ് ഡ്രിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി വീണ്ടും ഞാൻ അവനെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ …. നീണ്ട 15 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടി എന്നാൽ വിധി ….ഞാൻ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവൻdivorce. പരിജയം വീണ്ടും തുടങ്ങി അന്ന് ഞാൻ break up അല്ല പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കാത്തിരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് പറഞ്ഞിെട്ടെന്താ കാര്യം തന്നെ ഇഷ്ടമാെണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത ജനമത്തിനായി

©Copyright work - All works are protected in accordance with section 45 of the copyright act 1957(14 of 1957) and shouldnot be used in full or part without the creator's prior permission

Leave a Reply